آزمایشگاه شرکت در راستای ارتقای سطح کیفی و کنترل قطعات تولیدی شرکت و مواد اولیه  خریداری شده، با داشتن نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته  آزمایشگاهی  ایجاد شده است. این واحد توانایی انجام انواع آزمون مواد اولیه و قطعات و مجموعه های پلیمری براساس استانداردهای ایزو، ASTM، شرکتهای خودروسازی پژو و رنو و … را دارا می  باشد.