آدرس:

تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوارخرداد، بعد از تقاطع 13 ام ،کوچه بلوط، پلاک 258/1

تلفکس:

05 26 33 91 21 (+98)

ایمیل:

info@pspolymer.co