واحد تحقیق و توسعه شرکت پارت سازان یکتا پلیمر به عنوان اساسی ترین بخش شرکت، نقش مهم و حیاتی در فرایند فروش و ارائه خدمات را دارد. در برنامه های استراتژیک شرکت انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد که ميزان این سرمايه گذاري، بعنوان شاخصي براي توسعه يافتگي شرکت لحاظ و هدفگذاری می شود. البته همواره به این اصل توجه داریم که عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام مند مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند. از اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب برای سازمان می­باشد:
  • تکوین و برنامه ریزی تولید محصولات جدید
  • تحلیل محصولات جاری و ارتقای کیفیت آنها
  • بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها
  • ارتباط همه جانبه با مراکز علمی و تحقیقاتی
  • همکار ی با واحد های تحقیقاتی مشتریان در زمینه های طراحی محصولات جدید یا بهینه سازی محصولات جاری
  • جستجو و شناسائی برای انتخاب مواد اولیه مناسب
  • تولید دانش نوین در سازمان به منظور توسعه محصولات و بهینه ­سازی فرآیندها
  • تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید
  • آنالیز دقیق وضعیت کیفی و بهای تمام شده محصولات موجود
  جهت حفظ بقا در محیط رقابتی موجود، تحقیقات سازمان برای یافتن یک استراتژی که برتری پایداری را تضمین نماید، جایگاه ویژه ای دارد و بر همین اساس سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیتهای تحقیق و توسعه اختصاص داده ایم. چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستم­های جدید و پیشرفته، حاصل فعالیت­های R&D می­باشند.