واحد مهندسی این مجموعه با کادری مجرب با استفاده از جدیدترین نرم افزار های طراحی و آنالیز ساخت قالب و مواد اولیه ضمن ارتباط موثر با مشتریان و لحاظ نمودن و جاری سازی الزامات استاندارد مورد نظر در شرکت یکی از اصلی ترین و حساس ترین واحدهای شرکت محسوب می شود.

ارتباط نزدیک این واحد با واحد تحقیق و توسعه همواره در توسعه سبد محصول و با کیفیت و اقتصادی و استاندارد از وظایف این واحد می باشد .