شرکت پارت سازان یکتا پلیمر موفق به اخذ ISO 9001:2015 و IATF 16949:2016 شده است